11 เมษายน 2562  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า และครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา มูลนิธิน้ำพองศึกษา 
และศิษย์เก่าน้ำพองศึกษา ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และจัดงานราตรีคืนสู่เหย้าชาว น.ศ. เติมรักเต็มหัวใจให้น้องน้ำองศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาทุนในการจัดซื้อรถบัสประจำโรงเรียนและเป็นการพบปะกันของศิษย์เก่าน้ำพองศึกษา 

nampongsuksa minimarathon 2020

nampongsuksa minimarathon 2020

16 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยโรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมก...

Readmore..

ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของ สภานักเรียนระดับประเทศ

ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของ สภานักเรียนระดับประเทศ

4 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นข...

Readmore..

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 - 18 มกราคม 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้นำลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่...

Readmore..