รูป
ที่อยู่:
โรงเรียนน้ำพองศึกษา 900 หมู่ 10 ต. วังชัย อ.น้ำพอง จ. ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40140
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000392583

โทรศัพท์:
043-431700,043-431701
โทรสาร:
043-431701
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก