การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567   

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

กำหนดการรับสมัครนักเรียน กำหนดการสอบเข้าเรียน และประการศผลสอบฯ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศเรียกอันดับสำรองครั้งที่ 1 นักเรียน ม. 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
คลิกที่นี่

 ระบบรายงานตัวและกรอกข้อมูลใบรายงานตัว ม. 4 คลิกที่นี่

 กรอกข้อมูลขนาดชุดพละ ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ  ม. 4 (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น) คลิกที่นี่
 

ประกาศเรียกอันดับสำรองครั้งที่ 1 นักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
คลิกที่นี่

ระบบรายงานรายตัวและกรอกข้อมูลใบรายงานตัว ม. 1 คลิกที่นี่

กรอกข้อมูลขนาดชุดพละ ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ  ม. 1 (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น) คลิกที่นี่

laughing ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม. 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ
laughing ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ
laughing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคักเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม. 1 ม. 4 ปีการศึกษา 2567
laughing ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคักเลือกเข้าศึกต่อห้องเรียนพิเศษ ม. 1
laughing ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคักเลือกเข้าศึกต่อห้องเรียนพิเศษ ม. 4
laughing ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.1
laughing ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.4
laughing ระบบรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม. 1 ม. 4 คลิกที่ [ปิดรับสมัครแล้ว]
laughing ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ [DOC] [PDF]
 ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ [DOC] [PDF]

 โปรดอ่านประกาศของโรงเรียนและดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด 

ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่   
ม. 1  นางลออ บัวใหญ่รักษา โทร. 087-421-9312   นางสาวกานต์ชนก เพ็งวงษา  โทร. 080-3590741
ม. 4  นางอมรรัตน์ พรหมพื้น โทร. 085-001-1944    นางสาลินี  ชาดา สัจจะเขตต์   โทร. 0870300447