การดำเนินการเกี่ยวกับเมล @nps.ac.th

แนวปฏิบัติ 

1. อ่านรายละเอียดให้ชัดเจน
2. เลือกรายการที่ประสงค์จะดำเนินการและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ดำเนินการ  ติอต่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้เพื่อยืนยันตัวตน (ใช้เฉพาะช่วงระบาด COVID -19)   โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการ

    3.1  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ติดคุณครูโยธิน  ธีระนนท์  Line ID  yothin2557  หรือ โทรศัพท์ 089-709-1693
           หรือ คุณครูเรืองสิทธิ์  นามกอง Line ID : Ruangsit.namkong  หรือโทรศัพท์ 087-222-7316
    3.2  นักเรียน ม. 1 ม. 4 ติดต่อ คุณครูเรืองสิทธิ์  นามกอง  ที่ห้องโรบอท อาคาร 3  
    3.3  นักเรียน ม. 2  ติดต่อ  คุณครูธิดารัตน์  ชัยโพธิ์คำ  ที่ห้องวิชาการ อาคาร 1
    3.4  นักเรียน ม. 3 ติดต่อ คุณครูโยธิน  ธีระนันท์   ที่ห้องโรบอท อาคาร 3
    3.5 นักเรียน ม. 5 ติดต่อ คุณครูรุ่งโรจน์ มั่งคำ  ที่ห้อง server อาคาร 4
    3.6 นักเรียน ม. 6 ติดต่อ คุณครูอมรัตน์  จุมพล  ที่ห้องวิชาการ อาคาร 1

4. รับ e-mail address หรือ รหัสผ่านกับครู ตามข้อ 3 แล้วแต่ กรณี
5. Login mail  
6. จบขั้นตอน

 โปรดเลือกรายการ

1. ครูและบุคลากรโรงเรียนน้ำพองศึกษา ย้ายมาใหม่หรือลืมอีเมลหรือรหัสผ่าน คลิกที่นี่
2. นักเรียนที่ย้ายมาใหม่ในปีการศึกษา 2566  คลิกที่นี่
3. นักเรียนเดิม ม.2 ม. 3 ม. 4 (เป็นนักเรียนเดิม ม.ต้น) ม. 5  ม. 6 ขอมีใหม่ หรือลืมเมลหรือลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
4. นักเรียน ม. 4  (ไม่ใช่นักเรียนเดิม ม.ต้นที่นี่)  ขอมีใหม่  คลิกที่นี่  
5. นักเรียน ม. 1/1 เมลมีปัญหาหรือขอมีใหม่ คลิกที่นี่

โรงเรียนคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน อาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบาง User 

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา