วันคริสมาสต์ ประจำปี 2564

วันคริสมาสต์ ประจำปี 2564

23-24 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ ปร...

Readmore..

นำเสนองานวิทยาศาสตร์พลังสิบ

นำเสนองานวิทยาศาสตร์พลังสิบ

23 ธันวาคม 2564 ดร.ทวีเกียรติ นนท์พละ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมานิเทศ ติดต...

Readmore..

ตรวจคัดกรองโรค COVID-19

ตรวจคัดกรองโรค COVID-19

20 - 22 ธันวาคม 2564 งานอนามัยโรงเรียนน้ำพองศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพสต.วังชัย ดำเนินการตรวจคั...

Readmore..