เฝ้ารับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ

เฝ้ารับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ

วันนี้ 11 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ...

Readmore..

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 , 11 มิถุนายน 2564 งานแนะแนวโรงเรียนน้ำพองศึกษาได้จัด โครงการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึก...

Readmore..

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2563

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2563

17 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนน้ำพองศึกษาเป็นประธานในพิธีเข้าประจ...

Readmore..