ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

15 พ.ย. 2560 โรงเรียนน้ำพองศึกษา รับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธย...

Readmore..

ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

14 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนน้ำพองศึกษารับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้...

Readmore..

ผู้บริหารข้าราชการครูร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

ผู้บริหารข้าราชการครูร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

26 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารข้าราชการครูร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พร...

Readmore..