กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2563

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2563

วันที่ 13-18 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรร...

Readmore..

วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรร...

Readmore..

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษานำคณะผู้บริการ คณะครูบุ...

Readmore..