บริจาคโลหิต มิ.ย. 65

บริจาคโลหิต มิ.ย. 65

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหมายให้นา...

Readmore..

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24มิถุนายน 2565 นายมนัส แก้วจันทร์ นายกสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่าและครูน้ำพองศึกษา พร้อมคณะกรรม...

Readmore..

วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 2565

วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 2565

วันที่ 24มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานในพิธีเ...

Readmore..