วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษ...

Readmore..

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 นายธนภูมิ เหล่าลาภะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำคณะครู บุคลากรทางก...

Readmore..

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  2562

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2562

นายธนภูมิ เหล่าลาภะ รองผู้อำนวยโรงเรีนยนน้ำพองศึกษา เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคมพระบรมฉาย...

Readmore..