ประเมินห้องเรียนสีขาว

ประเมินห้องเรียนสีขาว

วันที่ 17 มี.ค. 2566 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพอ...

Readmore..

ปัจฉิมนิเทศ 2565

ปัจฉิมนิเทศ 2565

งานแนะแนว โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมั...

Readmore..

มอบเงินปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียน

มอบเงินปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียน

งานแนะแนว กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียนภาคเรีย...

Readmore..