OBEC Content Center

OBEC Content Center

วันที่ 6 มิ.ย. 2567 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหมายให้ นายอนุวัฒ...

Readmore..

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิ.ย. 2567 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ส...

Readmore..

วันงดสูบบุหรี่โลก 2567

วันงดสูบบุหรี่โลก 2567

วันที่ 31 พ.ค. 2567 ชมรม To be Number One โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบ...

Readmore..