น้ำพองศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 47

น้ำพองศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 47

น้ำพองศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 47 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมน้ำพองศึกษาเกม์ ครั้งที่ 47ระหว่างวันที่...

Readmore..

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 2566

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 2566

วันที่ 16 พ.ย. 2566 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษานำคณะครูเข้ารับการนิเ...

Readmore..

รอง.ผอ.สพม.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

รอง.ผอ.สพม.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 13 พ.ย. 2566 นายเทิดทูน วรวะไล รอง.ผอ.สพม.ขอนแก่น และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำพองศึกษา พร้อม...

Readmore..