ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

1 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร เป็นประธานและร่วมลงนาม ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒน...

Readmore..

เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer 27 พฤศจิกายน 2564

เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer 27 พฤศจิกายน 2564

27 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกับสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง โรงพยาบาลน้ำพองนำนักเรียนโรงเรียนพ...

Readmore..

ประเมินขอเปิดเรียนแบบ on-site

ประเมินขอเปิดเรียนแบบ on-site

วันที่ 23 พ.ย. 2564 น.ส.จานุสรณ์ บริบูรณ์วัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นางศิวพร บัวบุตร...

Readmore..