วันวิสาขบูชา 2567

วันวิสาขบูชา 2567

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพอ...

Readmore..

ปฐมนิเทศ 2567

ปฐมนิเทศ 2567

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 กลุ่มบริหารงานวิชาการ นำโดย นายอนุวัฒน์ พานิพัด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงา...

Readmore..

สงกรานต์ 2567

สงกรานต์ 2567

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนน...

Readmore..