ค่ายยุวชนไอซีที หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว ครั้งที่ 2

ค่ายยุวชนไอซีที หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว ครั้งที่ 2

17 -18 กันยนยน 2562 งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชนไอซีที หุ่นยนต์และระบบ...

Readmore..

โครงการชุมชนดีรอยยิ้ม จาก บริษัท ไทเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)

โครงการชุมชนดีรอยยิ้ม จาก บริษัท ไทเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)

16 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนน้ำพอ...

Readmore..

MATH NPS CHALLENGE ครั้งที่ 1

MATH NPS CHALLENGE ครั้งที่ 1

21 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม MATH NPS CHALLENGE ครั้งที่ 1 โรงเรียนน้ำพ...

Readmore..