กีฬาสีครั้งที่ 44

กีฬาสีครั้งที่ 44

น้ำพองศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 44

Readmore..

วันปิยะมหาราช 2562

วันปิยะมหาราช 2562

ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน...

Readmore..

วันคล้ายวันสวรรคต   รัชกาลที่  9

วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีบำ...

Readmore..