วัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 11 พ.ค. 2565

วัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 11 พ.ค. 2565

วันที่ 11 พ.ค. 2565 ว่าที่ร้อยตรพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหมายให้นางสาวจาณุส...

Readmore..

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1-2565

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1-2565

วันที่ 9 พ.ค. 2565 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู แ...

Readmore..

Kick Off ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)

Kick Off ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)

วันที่ 5 พ.ค. 2565 นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง ว่าที่ร้อยตรพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำ...

Readmore..