วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพร ครูผู้อาวุโส
ซึ่งมีผู้บริหาร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะกรรมการมูลนิธิน้ำพองศึกษา
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเคารพสักการะและสรงน้ำ พระพุทธลีลา
พระพุทธรูปมงคลศรีน้ำพอง ศาลองค์พรหม ศาลปู่นวโกฎิ คณะผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้กล่าวขอขมาและขอพร ครูผู้อาวุโส และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยชื่นมื่น

วันวิสาขบูชา 2567

วันวิสาขบูชา 2567

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพอ...

Readmore..

ปฐมนิเทศ 2567

ปฐมนิเทศ 2567

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 กลุ่มบริหารงานวิชาการ นำโดย นายอนุวัฒน์ พานิพัด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงา...

Readmore..

สงกรานต์ 2567

สงกรานต์ 2567

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนน...

Readmore..