ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตารางสอบ ห้องสอบ แนวปฏิบัติ ปีการศึกษา  2563

 

 1. ประกาศโรงเรียนน้ำพองศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  
 2. ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563
 3. รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
 4. รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
 5. รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนเดิม [แผนวิทย์-คณิต] [แผนวิทย์-คณิต-คอมพิวเตอร์] [ภาษา-ภาษาอังกฤษ] [ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาจีน]
 6. รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป [แผนวิทย์-คณิต] [แผนวิทย์-คณิต-คอมพิวเตอร์] [ภาษา-ภาษาอังกฤษ] [ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาจีน]

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. คุณครูสุนทร  กองเพชร  08-9417-5827