การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา  2564

 

โปรดศึกษาประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการตัดเลือกฯ และดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด

 ุ1. ประกาศโรงเรียนน้ำพองศึกษา เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนอันดันดับสำรอง (ครั้งที่2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เรียกลำดับสำรอง)
 ุ
2. ประกาศโรงเรียนน้ำพองศึกษา เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนอันดันดับสำรอง (ครั้งที่1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เรียกลำดับสำรอง)
 ุ3. ประกาศโรงเรียนน้ำพองศึกษา เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนอันดันดับสำรอง (ครั้งที่1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เรียกลำดับสำรอง)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
043-431701