การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา  2564

 

  กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่รับสมัคร  กำหนดการสอบคัดเลือก กำหนดการประกาศผลสอบ กำหนดการมอบงานตัว
 ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564
 ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไปประจำปีการศึกษา 2564

โปรดอ่านประกาศฯ  คู่มือรับสมัครฯ และดำเนินการอย่างเคร่งครัด.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (รายชื่อ)
 ผู้ผ่านการคัดเลือก ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ รายงานตัว ผ่าน Google Form ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. คลิกที่นี่ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564  
 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (รายชื่อ) 
 ผู้ผ่านการคัดเลือก ม. 4  ห้องเรียนพิเศษ รายงานตัว ผ่าน Google Form ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. คลิกที่นี่  

 

หากมีข้อสงสัยในการรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ใน google  Form โปรดติดต่อสอบถามได้ที่
คุณครูสุนทร  กองเพชร  โทร. 089-657-8257 คุณครูอมรรัตน์  จุมพล  โทร. 085-001-1944 คุณครูลออ  บัวใหญ่รักษา โทร. 087-421-9312