ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา  2563

 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ประกาศ แนวปฏิบัติ เอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัว]  [ประเภทในเขต] [ประเภทนอกเขต]
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [ประกาศ แนวปฏิบัติ เอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัว]
     [แผนวิทย์-คณิต นักเรียนเดิม] [แผนวิทย์-คณิต นักเรียนทั่วไป]  [แผนวิทย์-คณิต-คอมพิวเตอร์ นักเรียนเดิม] [แผนวิทย์-คณิต-คอมพิวเตอร์ นักเรียนทั่วไป]
     [แผนภาษา-ภาษาอังกฤษ นักเรียนเดิม]  [แผนภาษา-ภาษาอังกฤษ นักเรียนทั่วไป]  [แผนภาษาญี่ปุ่น- ภาษาจีน นักเรียนเดิม]  [แผนภาษาญี่ปุ่น- ภาษาจีน นักเรียนทั่วไป]
 ระบบรายงานตัวและยืนยันสิทธ์ ม. 1 และ ม. 4 ทั้งนักเรียนเดิมและนักเรียนทั่วไป  คลิกที่นี่

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ม. 1  โทร. คุณครูสุนทร  กองเพชร  08-9417-5827 , ม. 4 คุณครูอมรรัตน์ จุมพล โทร. 085-001-1944