รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง) วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง) 
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ยาม) 
 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1- 6 /2566 
 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1- 6 /2566 
 ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับคุณครู
 ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1/2566
 แผนผังห้องเรียนปีการศึกษา 2566
 ระบบชุมนุมออนไลน์ 2566
 เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา
 อ่านข่าวสารกิจกรรม ชาวน้ำพองศึกษา ทั้งหมดคลิกที่นี่