ระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา

นักเรียนชั้น ม. 2,ม.3 ม. 5, ม. 6 ชำระเงินระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2567 

 

 หนังสือแจ้งเปิดภาคเรียน 1/2567 และรายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา

 

 คู่มือการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาวิธีที่ 1 คลิกที่นี่

 

 คู่มือการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาวิธีที่ 2 คลิกที่นี่

 

 

 

 ชำระเงินบำรุงการศึกษา คลิกที่นี่ 

 

เมื่อชำระเงินแล้ว หน้าจอจะยังคงปรากฏคิวอาร์ โค๊ดสำหรับชำระเงินค้างอยู่ในระบบ ไม่ต้องชำะระเงินซ้ำ

เจ้าหน้าที่การเงิน จะดำเนินการตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินให้ในลำดับต่อไป

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

 

นางสาวกชพร สีกาเรียน 095-6363442  นางพิศมัย  ไชยสุวรรณ 098-2959663

 

หรือติดต่อผ่าน Line  Offรcial   @187oahgm