วันที่ 29 มีนาคม 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม 50 ปีน้ำพองศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย โดยในปีนี้ โรงเรียนน้ำพองศึกษา
มีผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 และเข้ารับประกาศนียบัตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 243 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 344 คน รวม ทั้งสิ้น 587 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2567)
ภาพ : งานโสตฯ, คณะกรรมนักเรียน ,ชมรม TO BE NUMBER ONE
คลิป VDO ข่าว
คลิป VDO ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร

สงกรานต์ 2567

สงกรานต์ 2567

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนน...

Readmore..

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2566

วันที่ 29 มีนาคม 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษ...

Readmore..

อบรมครู IS

อบรมครู IS

วันที่ 15 มีนาคม 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยงานสาระการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือ IS จัดอบรม...

Readmore..