11 เมษายน 2562 นายสมนึก  ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนและรดน้ำดำหัวขอพรจากครูอาวุโส
ซึ่งเป็นประเพณีอันดีที่ชาวน้ำพองศึกษาปฎิบัติสืบต่อมาเป็นประจำทุกปี
ภาพโดยงานโสตฯ โรงเรียนน้ำพองศึกษา

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

1 กรกฏาคม 2562 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณแล...

Readmore..

วันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

วันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

Readmore..

ประชุมผู้ปกครอง 1/2562

ประชุมผู้ปกครอง 1/2562

16 มิถุนายน 2562 สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และครูน้ำพองศึกษา จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ขึ้นโดย...

Readmore..