11 เมษายน 2562 นายสมนึก  ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนและรดน้ำดำหัวขอพรจากครูอาวุโส
ซึ่งเป็นประเพณีอันดีที่ชาวน้ำพองศึกษาปฎิบัติสืบต่อมาเป็นประจำทุกปี
ภาพโดยงานโสตฯ โรงเรียนน้ำพองศึกษา

ข้าราชการครูถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข้าราชการครูถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทา...

Readmore..

ผ้าป่าน้ำพองศึกษา 2562

ผ้าป่าน้ำพองศึกษา 2562

11 เมษายน 2562 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา มู...

Readmore..

สงกรานต์ น้ำพองศึกษา 2562

สงกรานต์ น้ำพองศึกษา 2562

11 เมษายน 2562 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัด...

Readmore..