วันที่ 11 มีนาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ลงพื้นพื้นที่ ตรวจติดตามการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีอัตราการแข่งขันสูงของจังหวัดขอนแก่น  โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการครูให้การต้อนรับ
และนำเสนอข้อมูลของโรงเรียน ขั้นตอน วิธีการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์

สงกรานต์ 2567

สงกรานต์ 2567

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนน...

Readmore..

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2566

วันที่ 29 มีนาคม 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษ...

Readmore..

อบรมครู IS

อบรมครู IS

วันที่ 15 มีนาคม 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยงานสาระการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือ IS จัดอบรม...

Readmore..