วันที่ 3 ก.พ. 2566 งานแนะแนวโรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในรอบที่1 Portfolio และรอบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีนักเรียนผ่านการคัดเลือกจำนวน 114 คน
โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะผู้บริหาร
คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประเมินห้องเรียนสีขาว

ประเมินห้องเรียนสีขาว

วันที่ 17 มี.ค. 2566 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพอ...

Readmore..

ปัจฉิมนิเทศ 2565

ปัจฉิมนิเทศ 2565

งานแนะแนว โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมั...

Readmore..

มอบเงินปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียน

มอบเงินปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียน

งานแนะแนว กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียนภาคเรีย...

Readmore..