วันที่ 3 ก.พ. 2566 งานแนะแนวโรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในรอบที่1 Portfolio และรอบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีนักเรียนผ่านการคัดเลือกจำนวน 114 คน
โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะผู้บริหาร
คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

English Camp

English Camp

วันที่ 10 ก.พ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดย นางนภารัตน์ จันทร์ไพรินทร์ หัวหน้ากลุ่...

Readmore..

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ 2566

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหมายให้นายไกรยร...

Readmore..

แนะแนวเข้าเรียนต่อ น.ศ. 2567

แนะแนวเข้าเรียนต่อ น.ศ. 2567

วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหม...

Readmore..