อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวน้ำพองศึกษา วันที่ 10 กันยายน 2565 โรงเรียนน้ำพองศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์
ในรายการ Thailand Manual Robot Challenge 2022 ณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เพื่อแข่งขันและคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันในรายการนานาชาติ
International Robot Olympld 2023 : Phuket Thailand ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2566 ณ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้ร่วมแข่งขันในประเภท หุ่นยนต์ Lego Sumo 1,000 กรัม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีสมาชิกในทีม
ร่วมแข่งขัน คือ 1.นายทีปกรบดินทร์ อินทะสร้อย 2.นายอมรเทพ สินธพ 3.นายพิทักษ์พงศ์ ศิริบวรวิทย์
4 .นายเชิดตระกูล แข็งขัน 5. นางสาวธิดารัตน์ ตาราษี ผู้ควบคุมทีม นายโยธิน ธีระนันท์ นายเรืองสิทธิ์ นามกอง
ผลการแข่งขัน น้ำพองศึกษาได้รองชนะเลิศอันดับ 3 1 ทีม (รางวัลระดับเหรียญทอง)
และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป และ 1 ทีม ได้เข้ารอบ8 ทีมสุดท้าย (รางวัลระดับเหรียญเงิน)
 
NPS TO BE IDOL 2022

NPS TO BE IDOL 2022

วันที่ 22 กันยายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร...

Readmore..

โครงการเดือนแห่งการออม 2565

โครงการเดือนแห่งการออม 2565

วันที่ 16 กันยายน 2565 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะผู้บริหาร ครูและ...

Readmore..

Thailand Manual Robot Challenge 2022

Thailand Manual Robot Challenge 2022

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวน้ำพองศึกษา วันที่ 10 กันยายน 2565 โรงเรียนน้ำพองศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่...

Readmore..