วันที่ 5 พ.ค. 2565 นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง ว่าที่ร้อยตรพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณะผู้บริหาร งานอนามัย และบุคลากรโรงเรียนน้ำพองศึกษา ร่วมกับ เทศบาลตำบลวังชัย นำโดย นายกิตติ คำแก่นคูณ
นายกเทศบาลวังชัย และ บุคลากรทางการแพทย์ นำโดย นายแพทย์อุรส สิงห์งาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง
คณะพยาบาลวิชาชีพ และ อสม. ในเขตอำเภอน้ำพอง ร่วมกันจัดกิจกรรม Kick Off ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)
ให้นักเรียนอายุ 12-17 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา

 

 

พิธีประดับปลอกแขน 2566

พิธีประดับปลอกแขน 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิ...

Readmore..

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 มอบทุนการศึกษา

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 มอบทุนการศึกษา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา รับมอบเงินสนับสนุนท...

Readmore..

สานสัมพันธ์พี่น้อง ห้องเรียนพิเศษ 2566

สานสัมพันธ์พี่น้อง ห้องเรียนพิเศษ 2566

วันที่ 15 พ.ค. 2566 คณะกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง...

Readmore..