13 ตุลาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำคณะผู้บริหาร
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ หอประชุม 50 น้ำพองศึกษาโอกาสนี้ นายประจวบ รักษ์แพทย์ นายอำเภอน้ำพอง
และผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้ววางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
จากนั้นนายประจวบ รักษ์แพทย์ นายอำเภอน้ำพอง กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ฉีดวัคซีน Pfizer กลุ่มที่ 2

ฉีดวัคซีน Pfizer กลุ่มที่ 2

21 ตุลาคม 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกับสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง โรงพยาบาลน้ำพองนำนักเรียนโรงเรียนพองศ...

Readmore..

ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

20 ตุลาคม 2564 ดร.พิศิษฎ์ มุ่งนากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นประธา...

Readmore..

รับมอบโล่รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน

รับมอบโล่รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน

19 ตุลาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษามอบหมายให้นายชโลธร สาระผล...

Readmore..