วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดประชุม
ผู้ประกอบรถรับส่งนักเรียน โรงเรียนน้ำพองศึกษา โรงเรียนน้ำพอง และโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
จำนวน 41 คน ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
เจ้าหน้าที่แขวางการทางน้ำพอง ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพอง โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำพอง และคณะกรรมการ ศปภ.อ.น้ำพอง เข้าร่วมประชุม ผลสุรปจากการจัดประชุม
ผู้ขับรับส่งรับนักเรียนจะต้องได้รับอนุญาขับขี่รถยนต์ทุกคน ถ้าตรวจสอบพบว่ารถคันใด
คนขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะให้งดประกอบการทันที พร้อมทั้งจะปรับปรุงตัวรถให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของกรมการขนส่งทางบก โดยผู้ประกอบการทุกคนยินดีให้ความร่วมมือ

เฝ้ารับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ

เฝ้ารับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ

วันนี้ 11 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ...

Readmore..

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 , 11 มิถุนายน 2564 งานแนะแนวโรงเรียนน้ำพองศึกษาได้จัด โครงการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึก...

Readmore..

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2563

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2563

17 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนน้ำพองศึกษาเป็นประธานในพิธีเข้าประจ...

Readmore..