วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดประชุม
ผู้ประกอบรถรับส่งนักเรียน โรงเรียนน้ำพองศึกษา โรงเรียนน้ำพอง และโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
จำนวน 41 คน ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
เจ้าหน้าที่แขวางการทางน้ำพอง ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพอง โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำพอง และคณะกรรมการ ศปภ.อ.น้ำพอง เข้าร่วมประชุม ผลสุรปจากการจัดประชุม
ผู้ขับรับส่งรับนักเรียนจะต้องได้รับอนุญาขับขี่รถยนต์ทุกคน ถ้าตรวจสอบพบว่ารถคันใด
คนขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะให้งดประกอบการทันที พร้อมทั้งจะปรับปรุงตัวรถให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของกรมการขนส่งทางบก โดยผู้ประกอบการทุกคนยินดีให้ความร่วมมือ

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2563

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2563

17 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนน้ำพองศึกษาเป็นประธานในพิธีเข้าประจ...

Readmore..

16 มีนาคม  2564  นายสมนึกทองคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา

16 มีนาคม 2564 นายสมนึกทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา

16 มีนาคม 2564 นายสมนึกทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษานำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนชมรม TO Be...

Readmore..

ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน

ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดประชุมผู้ประกอบรถรับส่งนักเร...

Readmore..