เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนน้ำพองศึกษา รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19 โรงเรียนได้มีการ
ให้ความรู้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน เกี่ยวกับมาตรการป้องกันตนเอง ตลอดจนข้อมูล
เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID- 19 ตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการ
กินร้อน ช้อนส่วนตัว จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมจัดแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการตามจุดต่าง ๆ
สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ที่เป็นการรวมกันของคนหมู่มาก และหลีกเลี่ยงการ
เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง เปิดประตูให้ผ่านเข้า ออกทางเดียว คัดกรองผู้ผ่านเข้า ออกโรงเรียนด้วยการตรวจวัดไข้

อบรม moodle Classroom

อบรม moodle Classroom

14 มกราคม 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิช...

Readmore..

ผอ.สพม.25  ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ผอ.สพม.25 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรียนน้ำพองศึกษา ขอขอบพระคุณนายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา...

Readmore..

กิจกรรมคริสต์มาส 2563

กิจกรรมคริสต์มาส 2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส...

Readmore..