16 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการฝึกอบรม
นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ประกอบด้วย นางสาวปลื้มจิตร์ ถินขาว
นางสารพรพรรณ เกิดปราชญ์ นางสาวทัดดาว นึกแจ้ง นางสาววิลาวัลย์
อภิญญาพงศ์ นางสาวปิยะนุช แป้นน้อย และนางสาวชัชชุอร โมกศรี พร้อมทีมงาน
ที่เข้ามาให้ความรู้และทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลกับนักเรียนวอลย์บอลทั้งหญิงและชาย
โรงเรียนน้ำพองศึกษาและโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 100 คน
โดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้รับการเสริมทักษะ และจุดประกายให้เกิดการพัฒนาความสามารถในอนาคต
ภาพโดยงานโสตฯ 

ค่ายยุวชนไอซีที หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว ครั้งที่ 2

ค่ายยุวชนไอซีที หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว ครั้งที่ 2

17 -18 กันยนยน 2562 งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชนไอซีที หุ่นยนต์และระบบ...

Readmore..

โครงการชุมชนดีรอยยิ้ม จาก บริษัท ไทเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)

โครงการชุมชนดีรอยยิ้ม จาก บริษัท ไทเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)

16 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนน้ำพอ...

Readmore..

MATH NPS CHALLENGE ครั้งที่ 1

MATH NPS CHALLENGE ครั้งที่ 1

21 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม MATH NPS CHALLENGE ครั้งที่ 1 โรงเรียนน้ำพ...

Readmore..