16 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการฝึกอบรม
นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ประกอบด้วย นางสาวปลื้มจิตร์ ถินขาว
นางสารพรพรรณ เกิดปราชญ์ นางสาวทัดดาว นึกแจ้ง นางสาววิลาวัลย์
อภิญญาพงศ์ นางสาวปิยะนุช แป้นน้อย และนางสาวชัชชุอร โมกศรี พร้อมทีมงาน
ที่เข้ามาให้ความรู้และทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลกับนักเรียนวอลย์บอลทั้งหญิงและชาย
โรงเรียนน้ำพองศึกษาและโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 100 คน
โดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้รับการเสริมทักษะ และจุดประกายให้เกิดการพัฒนาความสามารถในอนาคต
ภาพโดยงานโสตฯ 

nampongsuksa minimarathon 2020

nampongsuksa minimarathon 2020

16 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยโรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมก...

Readmore..

ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของ สภานักเรียนระดับประเทศ

ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของ สภานักเรียนระดับประเทศ

4 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นข...

Readmore..

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 - 18 มกราคม 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้นำลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่...

Readmore..