5- 13 สิงหาคม 2562 สมาคมศิษย์ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและครูน้ำพองศึกษา
จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 น้ำพองศึกษาคัพ
ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยมูลนิธีซิโก้ (ร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักกีฬาฟุตบอลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
พัฒนาศักยภาพนักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ ด้านฟุตบอล เป็นเวทีพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล
และให้ผู้มีความสนใจกีฬาฟุตบอลใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
ผลการแข่งขัน รุ่นอายุ 15 ปี รางวัลชนะเลิศคือ น้ำพองศึกษา รับถ้วยจากมูลนิธิซิโก้ พร้อมเงินรางวัล
รุ่นอายุ 18 ปี ชนะเลิศคือ ขอแก่น-ศรีกระนวนวิทยาคม ถ้วยจากมูลนิธิซิโก้ พร้อมเงินรางวัล
การจัดการแข่งขันดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทห้างร้าน ส่วนราชการในพื้นที่
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี

โครงการชุมชนดีรอยยิ้ม จาก บริษัท ไทเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)

โครงการชุมชนดีรอยยิ้ม จาก บริษัท ไทเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)

16 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนน้ำพอ...

Readmore..

MATH NPS CHALLENGE ครั้งที่ 1

MATH NPS CHALLENGE ครั้งที่ 1

21 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม MATH NPS CHALLENGE ครั้งที่ 1 โรงเรียนน้ำพ...

Readmore..

สัปดาห์วิทยาศาสตร์  2562

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562

13 - 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสต...

Readmore..