5- 13 สิงหาคม 2562 สมาคมศิษย์ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและครูน้ำพองศึกษา
จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 น้ำพองศึกษาคัพ
ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยมูลนิธีซิโก้ (ร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักกีฬาฟุตบอลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
พัฒนาศักยภาพนักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ ด้านฟุตบอล เป็นเวทีพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล
และให้ผู้มีความสนใจกีฬาฟุตบอลใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
ผลการแข่งขัน รุ่นอายุ 15 ปี รางวัลชนะเลิศคือ น้ำพองศึกษา รับถ้วยจากมูลนิธิซิโก้ พร้อมเงินรางวัล
รุ่นอายุ 18 ปี ชนะเลิศคือ ขอแก่น-ศรีกระนวนวิทยาคม ถ้วยจากมูลนิธิซิโก้ พร้อมเงินรางวัล
การจัดการแข่งขันดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทห้างร้าน ส่วนราชการในพื้นที่
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี

nampongsuksa minimarathon 2020

nampongsuksa minimarathon 2020

16 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยโรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมก...

Readmore..

ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของ สภานักเรียนระดับประเทศ

ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของ สภานักเรียนระดับประเทศ

4 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นข...

Readmore..

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 - 18 มกราคม 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้นำลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่...

Readmore..