21 มีนาคม 2562 โรงเรียนพองศึกษา ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
ประจำปีการศึกษา 2561 โดยท่านผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ณ หอสมุดกลางโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ภาพ : งานโสตฯ