วันที่ 9 มกราคม 2562 นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของ นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา 
ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)
ภาพ  ข่าว  : งานโสตฯ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชาสัมพันธ์