วันที่ 29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะผู้บริหารและคณะครู
ได้จัดงานมุฑิติจิต "สมเกียรติ สมศักดิ์ศรี 60 ปี แห่งเกียรติยศ" ให้กับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นายนรินทร์ ทรงอาจ นางสลักจิตร วงษ์ลา
และนางธัญวรัตน์ บัวระภา ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยมีคณะครู จากชมรมครูเก่าโรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานสมาคมผู้ปกครองฯ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง
ข่าว : นางสาวรุ่งตะวัน สังฆะทิพย์
ภาพ : งานโสตฯ