วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.ขอนแก่น เดิน ทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจ
คณะครูและนักเรียนที่มาร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
กลุ่ม 4 สหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน และสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา
โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผอ.รร.น้ำพองศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต ให้การต้อนรับ
ข่าว : นางสาวรุ่งตะวัน สังฆะทิพย์
ภาพ : งานโสตฯ