วันที่ 28 ก.ค. 2566 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ ร.ต. พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พิธีถวายเรื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง