วันที่ 26 - 27 ก.ค. 2566 วิทยาเขตพระธาตุขามแก่น  จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน
สพม.ขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รองฯ ผอ. สพม.ขอนแก่น
เป็นประธานในพิธี ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร
ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น คณะผู้บริหาร คณะครู และนักกีฬาจากทั้ง 9 โรงเรียนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
และได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก ผอ. ศักดา ชัยภัย ผอ. สพม.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน
สพม.ขอนแก่น และมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬา