25 กรกฎาคม 2566  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างเทศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรม "เปิดโลกภาษา เปิดฟ้าวัฒนธรรม"
ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานในพิธี
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี
ข่าว น.ส.รุ้งตะวัน  สังฆะทิพย์
ภาพ งานโสตฯ