3 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน พร้อมใจกันร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุม 100 ปี
ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และในช่วงเย็นกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ
เป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร