วันที่ 2 มิ.ย. 2566 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยว่าที่ ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการสืบสาน
รักษาขนมธรรมเนียมประเพณีอันงามของไทย และปลูกจิตใจ ความศรัทธาของผู้เรียนให้ยึดมั่นในพุทธศาสนา
โดยมี ดร.สิทธิพล พหลทัพ รองฯ ผอ.สพม.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง