วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.ขอนแก่น เดินทางไปยังโรงเรียนน้ำพองศึกษา อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
เพื่อพบปะและให้กำลังใจคณะผู้เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สพม.ขอนแก่น ด้านการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนน้ำพองศึกษา
และได้มอบหมายให้ ดร.สิทธิพล พหลทัพ รองฯ ผอ. สพม.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร
ผอ.รร.น้ำพองศึกษา คณะผู้บริหารและคณะครู ของสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น และน้ำพอง-กระนวน เข้ารับการอบรมอย่างพร้อมเพรียง
ข่าว/ นางสาวรุ้งตะวัน สังฆะทิพย์
ภาพ/งานโสตฯ ร.ร.น้ำพองศึกษา