วันที่ 19 ก.พ. 2566 วงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร ราชบุตร ผอ.โรงเรียนน้ำพองศึกษา
นางสาวจานุสรณ์ บริบูรณ์วัฒน์ และ คณะครูผู้ฝึกซ้อม นำนักเรียนไปถ่ายทำ รายการชิงช้าสวรรค์ ที่สตูดิโอ
บริษัท Workpoint Entertainment จ.ปทุมธานี ในรอบเปิดวง คู่ที่ 4 ซึ่งออกอากาศในวันที่ 18 ก.พ. 2566
และได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการและผู้ชมเป็นอย่างมาก