วันที่ 9 ก.พ. 2566 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา วงดนตรีลูกทุ่ง ชุมนุมนาฏศิลป์
และนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 และ 4/10 ทำการแสดงพิธีเปิดงาน "บุญกุ้มข้าวใหญ่ 116 ปี อำเภอน้ำพอง"
ซึ่งเป็นการแสดงแสง สี เสียง เล่าขานตำนาน อ.น้ำพอง และการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง การแสดงสวยงาม ยิ่งใหญ่
และได้รับความสนใจ และการชื่นชม จากผู้ชมจำนวนมาก โดยคณะครูผู้ฝึกซ้อมได้แก่ นายประยูร จุลม่วง นางสาวช่อมณี แซ่ม่อ
นายสุวิทย์ กูดอั้ว และคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
ภาพโดย :  NPS THAI DANCE