6 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษษ คณะผู้บริหาร
คณะครู มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมที่เข้าร่วมแข่งขันใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับภาค ครั้งที่ 70
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นยงย่อง ชื่นชม และให้กำลังใจ นักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรม
โดยในปีการศึกษา นี้ โรงเรียนน้ำพองได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 33 เหรียญ
เหรียญเงินจำนวน 18 เหรียญ เหรียญทองแดงจำนวน 8 เหรียญ และเข้าร่วม 1 รายการ