13 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนน้ำพองศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง จังหวัดแก่น