วันที่ 22 กันยายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจิรภรณ์ สีปากนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน มอบหมายให้ครูที่ปรึกษา
เเละนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมการเเข่งขัน NPS TO BE IDOL 2022
ผลการเเข่งขันรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง เด็กหญิงสุวีรยา แก่นณรงค์ ชั้น ม.3/4 ชนะเลิศฝ่ายชาย นายศิวพร ทับสิน ชั้น ม.5/2
เเละรางวัล Popular Vote นางสาวขวัญชนก สิริสุขสุวรรณ ชั้น ม.5/7