วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหมายให้
คณะผู้บริหาร นำโดยนางสาวอัจฉรา สอนโว นายวัทธิกร โพธิ์ชัยโถ นางสาวจิรภรณ์ สีปากนา
และตัวแทนครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา
พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น