วันที่ 23 พ.ค. 2565 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา นายมนัส แก้วจันทร์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นางสาวจิรภรณ์ สีปากนา เนื่องในโอกาสที่ได้มารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
โดยมี นายปรีชา มหาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหมู และคณะครูโรงเรียนดอนหมูเดินทางมาส่งและร่วมแสดงความยินดี