28 มกราคม 63 โรงเรียนน้ำพองศึกษา ร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหาบกที่ 23
จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา โครงการ "พี่ทหารสานฝัน" สนับสนุนคอร์สเรียน“ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์, คอร์ส Entrance”
ซึ่งเป็นบทเรียนของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศให้แก่ นศท.ที่มีผลการเรียนดี พฤติกรรมดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 8,000 บาท จำนวน 14 ทุน (ร.ร.น้ำพองศึกษา 7 ทุน, ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม 1 ทุน, ร.ร.โคกสูงประชาสรรพ์ 1 ทุน
รร.อุบลรัตน์พิทยาคม 1 ทุน, ร.ร.นางิ้ววิทยาสรรค์ 4 ทุน) ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนน้ำพองศึกษ