วันที่ 5 ธันวาคม 2563
เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนน้ำพองศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำพอง
เวลา 08.30 น.
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนน้ำพองศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ หอประชุม 100 ปี ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง
เวลา 18.30 น.
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ หอประชุม 100 ปี ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง