วันที่ 28 ต.ค. – 8 พ.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
“น้ำพองศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 44” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามโรงเรียนเรียนน้ำพองศึกษา