ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562

โปรดอ่านประกาศโรงเรียนให้ชัดเจน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (ข้อ 1)

 1.ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 2.แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประเภทนักเรียน ม. 3 เดิม
 3.แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประเภททั่วไป
 4. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ประเภทนักเรียน ม. 3 เดิม
 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ประเภททั่วไป
 6.แผนการเรียนภาษา- ภาษาอังกฤษ ประเภทนักเรียน ม. 3 เดิม
 7.แผนการเรียนภาษา - ภาษาอังกฤษ ประเภททั่วไป
 8. แผนการเรียนภาษาจีน - ภาษาญี่ปุ่น ประเภทนักเรียน ม. 3 เดิม
 9. แผนการเรียนภาษาจีน - ภาษาญี่ปุ่น ประเภททั่วไป
 10.ระบบรายงานตัวนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ำพองศึกษา  ออนไลน์ คลิกที่นี่  
        ระบบเปิดให้รายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 08.30 -  16.30 น. เท่านั้น


หากมีข้อสงสัยในระบบรายงานตัวโปรดอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 043-431-700 ต่อ 103 กลุ่มบริหารงานวิชาการ หรือ 043-431701  งานสารบรรณ