11 มกราคม 2561 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล
จากการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับจังหวัด และระดับชาติ ของกลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ