5 ธันวาคม 2561 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนน้ำพองศึกษา  ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง โดยในภาคเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 50 รูป 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เวลา 08.00 น. พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ
ถวายราชสุดุดี และถวายบังคม