พิมพ์
ฮิต: 2375

 

 

23 พฤศจิกายน 2561โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ (ถวายราชสดุดี)
เนื่องด้วย วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น
โดย นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนน้ำพองศึกษา
เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน
และในพิธีดังกล่าว นายสมนึก ทองคำ ได้ให้เกียรติมอบหนังสือสำคัญการแต่งตั้ง ให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ ประเภทลูกเสือสัญมัญรุ่นใหญ่ (SS.W.B)
ให้กับผู้กำกับลูกเสือที่ผ่านการอบรม ประจำปี 2561  (ภายโดยทีมงาน โสตฯ,ICT,คณะกรรมการนักเรียน)