16 มกราคม 2560 ดร. สวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำคณะผู้บริหารข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 62 ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น