วันที่ 13 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร่วมกับ บริษัท Siam global Teaching โดยมีนักเรียนเข้า 150 คนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ