วันที่ 23 ธ.ค. 2565กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์
โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวันคริสมาสต์ และตลอดทั้งสัปดาห์มีการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษหลายรายการ
ซึ่งในกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารและคณะครูเป็นอย่างดี นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจกับกิจกรรมบนเวทีเป็นอย่างดี