อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวน้ำพองศึกษา วันที่ 10 กันยายน 2565 โรงเรียนน้ำพองศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์
ในรายการ Thailand Manual Robot Challenge 2022 ณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เพื่อแข่งขันและคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันในรายการนานาชาติ
International Robot Olympld 2023 : Phuket Thailand ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2566 ณ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้ร่วมแข่งขันในประเภท หุ่นยนต์ Lego Sumo 1,000 กรัม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีสมาชิกในทีม
ร่วมแข่งขัน คือ 1.นายทีปกรบดินทร์ อินทะสร้อย 2.นายอมรเทพ สินธพ 3.นายพิทักษ์พงศ์ ศิริบวรวิทย์
4 .นายเชิดตระกูล แข็งขัน 5. นางสาวธิดารัตน์ ตาราษี ผู้ควบคุมทีม นายโยธิน ธีระนันท์ นายเรืองสิทธิ์ นามกอง
ผลการแข่งขัน น้ำพองศึกษาได้รองชนะเลิศอันดับ 3 1 ทีม (รางวัลระดับเหรียญทอง)
และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป และ 1 ทีม ได้เข้ารอบ8 ทีมสุดท้าย (รางวัลระดับเหรียญเงิน)