วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะผู้บริหาร
งานกิจกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคณะผู้กำกับ คณะลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย